Scroll to top

Η σύγχρονη κοστολόγηση ως εργαλείο βελτίωσης της κερδοφορίας

calendar-01

Ημερομηνία

Αναμένεται

location-01

Τοποθεσία

Webinar

info-01

Πληροφορίες

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

share

Σύντομη περιγραφή

Σήμερα που οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον είναι ραγδαίες και δοκιμάζεται η βιωσιμότητα των οικονομικών μονάδων, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το αντικείμενό της, να γνωρίζει με ακρίβεια το κόστος όχι μόνο των προϊόντων της, αλλά όλων των δραστηριοτήτων που εκτελούνται μέσα στην επιχείρηση.

Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι η κατανόηση των αιτιών που επηρεάζουν τα κόστη της επιχείρησης, αλλά και της συμπεριφορά τους σε σχέση με την αυξομείωση του όγκου της δραστηριότητας ή των πωλήσεων, που πραγματοποιείται σε κάθε χρονική περίοδο.

Οι γνώσεις αυτές, είναι απαραίτητες τόσο για την διοίκηση & έλεγχο του κόστους, όσο και για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων που βελτιώνουν την κερδοφορία και εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Στο παρόν webinar θα αναλυθούν όλα τα παραπάνω  αξιοποιώντας και τις δυνατότητες του Soft1, ενώ κατά τη διάρκεια του θα υπάρχει δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων. Μετά το τέλος του οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Εισηγητές:

Γεώργιος Χαραλαμπίδης -Σύμβουλος Στρατηγικής Οικονομικής Διοίκησης.

Στόχος

Το webinar στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες με πρακτικά εργαλεία και παραδείγματα πραγματικών επιχειρηματικών προβλημάτων, για να μπορούν :

Να σχεδιάζουν την κοστολογική δομή της επιχείρησης και να περιγράφουν τις διαδικασίες κοστολόγησης.

Να είναι σε θέση να επιλέγουν το καταλληλότερο σύστημα κοστολόγησης για την επιχείρησή τους, έτσι ώστε να προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο το κόστος των προϊόντων.

Να αναλύουν τα συστατικά του κόστους και να αναγνωρίζουν με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν την κερδοφορία της επιχείρησης.

Να συνδέουν την κοστολόγηση με τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Να αξιοποιούν τις πληροφορίες της κοστολόγησης για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων όπως:

 • Αξιολόγηση επένδυσης για επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας ή για παραγωγή νέου προϊόντος
 • Κατάργηση ή όχι «ζημιογόνων» προϊόντων ή πελατών
 • Καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής
 • Καθορισμό ειδικών τιμών πώλησης για ειδικές περιπτώσεις
 • Ενέργειες για βιώσιμη μείωση του κόστους
 • Κοστολόγηση όλων των δραστηριοτήτων που εκτελεί μια επιχείρηση, πέρα της παραγωγής, δηλαδή αποθήκευση, εκτέλεση παραγγελιών πελατών, κλπ
 • Καθορισμός πρότυπων αποδόσεων για κάθε τμήμα, και δυνατότητα αξιολόγησης της παραγωγικότητάς τους.

Να υπολογίζουν ποιο είναι το ύψος της παραγωγής που μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιχείρησης.

Να συνδέουν τους στόχους της παραγωγής με τους στρατηγικούς στόχους, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων δεικτών ελέγχου.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το webinar απευθύνεται σε:

 • Επιχειρηματίες & στελέχη ανώτατης διοίκησης
 • Στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών & παραγωγής
 • Στελέχη που ασχολούνται με την Κοστολόγηση προϊόντων & αποτίμηση εμπορευμάτων
 • Στελέχη που λαμβάνουν διοικητικές αποφάσεις σχετικά με την διαχείριση των προϊόντων-υπηρεσιών
 • Υπεύθυνοι τμημάτων που διαχειρίζονται σημαντικό μέρος των οικονομικών πόρων της επιχείρησης
 • Σύνδεση της κοστολόγηση με την Οικονομική Διοίκηση των επιχειρήσεων
 • Συστήματα κοστολόγησης
 • Συστατικά στοιχεία του κόστους παραγωγής
 • Άμεσο & έμμεσο κόστος
 • Βιομηχανικά έξοδα παραγωγής
 • Σταθερά & μεταβλητά έξοδα
 • Υπολογισμός του κόστους παραγωγής
 • Υπολογισμός κόστους πωλήσεων
 • Κόστη διοίκησης & διάθεσης
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων
 • Η έννοια του οριακού κόστους
 • Μέθοδος της οριακής κοστολόγησης
 • Μέθοδος της πλήρους κοστολόγησης
 • Κέντρα κόστους &Κέντρα κέρδους
 • Υπολογισμός καθαρού κέρδους ανά πελάτη και ανά προϊόν
 • Εντοπισμός του κρυφού κόστους και του κόστους αδράνειας
 • Ενέργειες για την βιώσιμη μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Προϋπολογιστική κοστολόγηση νέων προϊόντων
 • Εντοπισμός ζημιογόνων προϊόντων ή και ζημιογόνων πελατών
 • Αξιολόγηση νέων επενδύσεων για την επέκταση της παραγωγής
 • Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής
 • Αποφάσεις εκτέλεσης ή όχι παραγγελιών πελατών σε ειδικές τιμές πώλησης
 • Καθορισμός πολιτικής αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων & α υλών
 • Ανάλυση και μοντελοποίηση του Νεκρού σημείου (breakeven) της επιχείρησης
 • Δείκτες αποδοτικότητας ανά δραστηριότητα
 • Ανάλυση ευαισθησίας του κόστους στην αυξομείωση της παραγωγής-πωλήσεων
 • Σενάρια-προϋπολογισμού κερδών και ισολογισμού ανά επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας
 • Αποτύπωση της ροής των προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία
 • Αναγνώριση-καθορισμός των κύριων και υποστηρικτικών κέντρων κόστους & δραστηριοτήτων
 • Φορείς του κόστους
 • Οδηγοί κόστους
 • Ποσοτικοποίηση αναγκών σε υλικά, εργασία, και δαπάνες
 • Προδιαγραφές προϊόντων (B.O.M)
 • Υπολογισμός φύρας & υπολειμμάτων
 • Κοστολόγηση συμπαράγωγων προϊόντων
 • Αναγνώριση βασικών διεργασιών που εκτελεί η επιχείρηση εκτός της παραγωγικής διαδικασίας
 • Κοστολόγηση των παραπάνω διεργασιών και υπολογισμός της αποδοτικότητάς τους

Σύντομα

θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.