Scroll to top

Advanced Excel για Στελέχη Επιχειρήσεων

calendar-01

Ημερομηνία

Α’ Μέρος: Τετάρτη 22/05/2024

Β’ Μέρος: Πέμπτη 23/05/2024

Γ’ Μέρος: Παρασκευή 24/05/2024

Ώρα διεξαγωγής:
17:30 – 20:45 μ.μ

location-01

Τοποθεσία

Webinar

info-01

Πληροφορίες

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

share

Σύντομη περιγραφή

Το Advanced Excel για στελέχη Επιχειρήσεων είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, διάρκειας 12 ωρών, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία Infolab, Επίσημο Εκπαιδευτικό Κέντρο Microsoft. Κατά τη διάρκεια του webinar οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο Excel και θα μάθουν να αξιοποιούν, με αποτελεσματικό τρόπο, εργαλεία και δυνατότητες νεότερων εκδόσεων του για την εισαγωγή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων. Μετά το πέρας του webinar οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να δημιουργούν παραγωγικές αναφορές και απεικονίσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Το σεμινάριο είναι συμβατό με το Office 365 και την Desktop Version 2019, καθώς και με την προηγούμενη του 2016

Εισηγήτρια: 

Γεωργία Θεοδωρίδου – Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.

Εκπαιδεύτρια ενηλίκων εγγεγραμμένη στο μητρώο εισηγητών του ΟΑΕΔ και συνεργάζεται με την INFOLAB 12 χρόνια, υλοποιώντας εκπαιδεύσεις σε στελέχη επιχειρήσεων πάνω σε θέματα Microsoft Office.

Είναι πτυχιούχος πληροφορικής  από το Kington University του Λονδίνου και παράλληλα Business Coach.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων, με την αξιοποίηση υπολογιστικών φύλλων Excel και στην παρουσίασή τους μέσω τοu Power Point, ενώ στις εκπαιδεύσεις της χρησιμοποιεί  προσεγγίσεις και τεχνικές Coaching, για μια πιο σύγχρονη εκπαίδευση.

Στόχος

Η Αυτοματοποίηση και η βελτίωση της παραγωγικότητας των στελεχών μιας επιχείρησης. Οι νέες δυνατότητες του Excel και η ασφάλεια που προσφέρουν, συμβάλλουν στην ταχύτερη εκτέλεση εργασιών που παλαιότερα απαιτούσαν χρονοβόρες διαδικασίες.

Μέσω της μεθοδικής προετοιμασίας των δεδομένων για τον μετασχηματισμό τους (Power Query), οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συνθέτουν δομημένες και λειτουργικές αναφορές, με εργαλείο τους συγκεντρωτικούς πίνακες (Pivot Tables) και τις εντυπωσιακές απεικονίσεις των γραφημάτων (Pivot Charts) που διαθέτει το Excel.

Καλύτερη αξιοποίηση του Microsoft Excel, καθώς τόσο τα εργαλεία, όσο και οι σύγχρονες συναρτήσεις που θα παρουσιαστούν είναι ενσωματωμένες στις νεότερες εκδόσεις του.

Σε ποιους απευθύνεται

Το webinar απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων τα οποία χρησιμοποιούν ή επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Excel ως εργαλείο επεξεργασίας και μορφοποίησης δεδομένων. Για τη σωστή εμπέδωση του αντικειμένου, είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες  να γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες του Excel, που περιγράφονται παρακάτω :

 • Διαχείριση αρχείων Excel (Δημιουργία, Άνοιγμα, Αποθήκευση αρχείου)
 • Διαχείριση δεδομένων (Εισαγωγή, Επεξεργασία, Αντιγραφή δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας)
 • Μορφοποίηση φύλλου (Βασική Μορφοποίηση κελιών)
 • Διαχείριση φύλλων (Προσθήκη, Αντιγραφή, Μετονομασία)
 • Προσαρμογή Προβολής Φύλλου (Τακτοποίηση παραθύρων)
 • Βασικούς Τύπους και Συναρτήσεις (Χρήση συναρτήσεων όπως SUM, AVERAGE, IF, COUNT)
 • Γραφήματα (Δημιουργία ενός απλού γραφήματος)
 • Πίνακες (Ταξινόμηση και απλή χρήση φίλτρου

Διδακτέα ύλη

 • Υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά.
 • Μέθοδοι και εργαλεία σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.
 • Μετάβαση στη Νέα γενιά του Excel και των δυνατοτήτων του.
 • Βασικές αρχές Ανάλυσης Δεδομένων για την αύξηση παραγωγικότητας στο γραφείο.
 • SUMIF, SUMIFS.
 • AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS.
 • COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS.
 • IFS, AND, OR, IFERROR.
 • VLOOKUP.
 • LOWER, UPPER, CONCATENATE, PROPER, TRIM, LEFT, RIGHT.
 • Παρουσίαση του Power Query και των πλεονεκτημάτων στο νέο Excel.
 • Εισαγωγή δεδομένων από πίνακα ή άλλες πηγές προελεύσεων (Web, Databases, csv).
 • Καθαρισμός δεδομένων.
 • Διαχωρισμός και συγχώνευση δεδομένων.
 • Υπολογισμοί και ομαδοποιήσεις.
 • Η συνεργασία του Power Query με τα Pivot Tables.
 • Παρουσίαση δυνατοτήτων συγκεντρωτικών πινάκων (Pivot Tables)
 • Δημιουργία & επεξεργασία Συγκεντρωτικών Πινάκων.
 • Ταξινόμηση και χρήση φίλτρων.
 • Αναλυτές(Slicers) και Λωρίδα Χρόνου(Timelines).
 • Χρήση αυτόματων συγκεντρωτικών γραφημάτων (Pivot Charts).
 • Προστασία δεδομένων συγκεντρωτικού πίνακα.
 • Δυνατότητες και πλεονεκτήματα χρήσης αυτοματοποιημένων πινάκων.
 • Δημιουργία και μορφοποίηση αυτοματοποιημένου πίνακα.
 • Εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή περιεχομένων.
 • Δομημένες αναφορές κελιών.
 • Εφαρμογή υποσυνόλων σε πίνακα.
 • Χρήση αναλυτών (slicer) για το φιλτράρισμα δεδομένα.
 • LAMBDA, XLOOKUP, SORTBY, UNIQUE, FILTER, TEXTJOIN, CONCAT, CLEAN, VALUE.
 • Ερωτήσεις και απαντήσεις.
 • Σύνοψη θεμάτων σεμιναρίου.

ΤΙΜΗ WEBINAR: €200

* Η τιμή είναι ανά συμμετέχοντα.
Σημείωση: Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κλείσετε θέση

  *Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική