Scroll to top

Διαχείριση Μισθοδοσίας step by step

calendar-01

Ημερομηνία

Α’ Μέρος: Δευτέρα 08/04/2024

Β’ Μέρος: Τρίτη 09/04/2024

Γ’ Μέρος:Τετάρτη 10/04/2024

Δ’ Μέρος: Πέμπτη 11/04/2024

Ώρα διεξαγωγής:
17:00 – 20:00 μ.μ

location-01

Τοποθεσία

Webinar

info-01

Πληροφορίες

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

share

Σύντομη περιγραφή

Το webinar “ Διαχείριση Μισθοδοσίας step by step”  είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διάρκειας δώδεκα (12) ωρών , με στόχο την εξοικείωση και την εμβάθυνση στο τρόπο λειτουργίας του Soft1/Payroll. Αποτελείται από δύο διακριτά μέρη:

 1. Θεωρητική – Θεσμική αντιμετώπιση των όρων (Διάρκεια 6 ώρες)
 2. Πρακτική εφαρμογή στο Soft1/Payroll (Διάρκεια 6 ώρες)

Κατά τη διάρκεια του, οι συμμετέχοντες θα μυηθούν βήμα βήμα, στις έννοιες και το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει  τη διαχείριση της Μισθοδοσίας,  και θα μάθουν να αξιοποιούν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της εφαρμογής, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης με αυτοματοποιημένο, έγκυρο και έγκαιρο τρόπο.

Απευθύνεται σε όλα τα αρμόδια στελέχη, αλλά κατά κύριο λόγο σε στελέχη που γνωρίζουν βασικές έννοιες μισθοδοσίας και επιθυμούν να εμβαθύνουν στις διαδικασίες της και τη μηχανογραφική αντιμετώπιση τους,  με βάση την εφαρμογή Soft1/ Payroll.

Κατά τη διάρκεια του webinar θα υπάρχει δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων, μέσω chat, ενώ μετά το τέλος του οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Εισηγητές: Νίκος Α. Φραγκιαδάκης  – Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος Δ.Σ. Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Σοφία Μοιρώτσου – HR and Payroll Consultant

Στόχος

Η πλήρης κατανόηση των διαδικασιών Μισθοδοσίας και η υλοποίηση αυτών μέσω της λειτουργίας της εφαρμογής Soft1/Payroll.

Σε ποιους απευθύνεται

Το webinar απευθύνεται σε στελέχη των τμημάτων ή των διευθύνσεων μίας επιχείρησης, που είναι υπεύθυνα για την διεκπεραίωση  της μισθοδοσίας και κατά κύριο λόγο σε χρήστες της εφαρμογής Soft1/Payroll. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι η γνώση των βασικών εννοιών της μισθοδοσίας.

Διδακτέα ύλη

 • Τρέχοντα θέματα Ν 5053/2023
 • Χρονικά όρια Εργασίας
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας
 • Άδειες – Ασθένειες

 

– Καταχώρηση εργαζομένων

  • Έμμισθος
  • Ημερομίσθιος
  • Ωρομίσθιος
  • Τροποποίηση εργασιακής Σχέσης -Επαναπρόσληψη

– Ειδικές περιπτώσεις εργαζομένων

  • Αμειβόμενοι με Δ.Π.Υ
  • Αμειβόμενοι με Τίτλο κτήσης
  • Μέλη / Διαχειριστές ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΙΚΕ
  • Μέλη ΔΣ
  • Ασφάλιση με τεκμαρτά ημερομίσθια
  • Ξενοδοχοϋπάλληλοι

– Άδεια, Ασθένεια, Απουσία, ωροάδειες

  • Διαχείριση Ασθενειών
  • Μαζική Εισαγωγή Ασθενειών
  • Υπόλοιπα Ασθενείας
  • Άδεια μητρότητας
  • Παροχή Προστασίας Μητρότητας (ΟΑΕΔ)
  • Εργατικό ατύχημα
  • Απουσία
  • Ωροάδειες

– Υπολογισμός μισθοδοσίας – Μεταβολές περιόδου

  • Βήματα υπολογισμού τακτικής μισθοδοσίας
  • Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων – Πάσχα – Επιδόματα
  • Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας
  • Νυχτερινά – Κυριακές-Αργίες
  • Υπερεργασία – Υπερωρίες
  • Πρόσθετες Αποδοχές (bonus)
  • Παροχές
  • Eκτός έδρας
  • Προκαταβολές
  • Κρατήσεις

– Ωρομέτρηση

  • Παράμετροι
  • Ωράρια εργασίας
  • Μοντέλο χρόνου
  • Ημερολόγιο αργιών
  • Δημιουργία προγραμματισμού εργασίας
  • Ενέργειες προγραμματισμού και ενέργειες για επιπλέον χρόνο εργασίας εκτός ωραρίου
  • Monitor εργασίας
  • Αυτόματη ενημέρωση μισθοδοσίας μέσω των προσαυξήσεων από καταχωρημένες ενέργειες προγραμματισμού

– Εκτυπώσεις

  • Κατάσταση Μισθοδοσίας
  • Απόδειξη πληρωμής
  • Κατάσταση εισφορών ταμείων
  • Κατάσταση πληρωμών
  • Απόδειξη πληρωμής

– Αρχεία

  • Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)
  • Περιοδική δήλωση ΦΜΥ
  • Λογιστικό Άρθρο
  • Αρχείο πληρωμών (sepa)

– Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

 • Ορισμός Παραμέτρων Εταιριών-Καταχώρηση Προσώπων
 • Έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)»
 • Έντυπο δήλωσης μεταβολής στοιχείων εργασιακής σχέσης-Οργάνωση χρόνου Σταθερού-Μεταβαλλόμενου ωραρίου
 • Έντυπο Ε4 «Πίνακας προσωπικού»
 • Έντυπο Ε5«Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού»
 • Έντυπο Ε6 «Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)»
 • Έντυπο Ε7« Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου»
 • Έντυπο Ε8: «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης»
 • Έντυπο Ε9: «Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας»
 • Έντυπο Ε11.«Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»
 • Έντυπο Οργάνωσης Χρόνου-Άδειες

Tιμή Σεμιναρίου: €145

* Η τιμή είναι ανά συμμετέχοντα και δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.
Σημείωση: Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας!