Scroll to top

Soft1 ERP ConsultantΊσως δεν γνωρίζετε ότι…

To 90%

Το 90% των αποφοίτων του εκπαιδευτικού προγράμματος “Soft1 ERP Consultant”, προσλαμβάνονται στο οικοσύστημα της SoftOne μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση του.

Not a tech? Welcome!

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα “Soft1 ERP Consultant”, δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις ή δεξιότητες πληροφορικής

Περισσότερο από μία τάση

Οι επαγγελματίες της πληροφορικής είναι οι πλέον περιζήτητοι εργαζόμενοι τα τελευταία 10 χρόνια

 

Οδηγός η καινοτομία

Η SoftOne είναι μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και μία από τις πρώτες που προσέφεραν λύσεις ERP στο Cloud, καθώς και καινοτόμες mobile εφαρμογές

Με αιχμή το ταλέντο

Από την ίδρυσή της, η SoftOne επενδύει συστηματικά σε ταλαντούχους αποφοίτους των ελληνικών πανεπιστημίων

Olympia Group

Η SoftOne είναι μέλος του Ομίλου Olympia που απασχολεί συνολικά περισσότερους από 4,000 εργαζομένους, ενώ περιλαμβάνει επίσης τις εταιρείες Public, MediaMarkt, Sunlight, και Westnet.

Το ERP με απλά λόγια

Το ακρωνύμιο ERP προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Enterprise Resource Planning, ή στα ελληνικά «Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού». Το ERP είναι ένα σύστημα λογισμικού, το οποίο παρακολουθεί και διαχειρίζεται όλες τι λειτουργίες μίας επιχείρησης: από τις οικονομικές υπηρεσίες και τις πωλήσεις έως τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων και την παραγωγή, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις σχέσεις με τους πελάτες.

Στην ουσία, ένα σύστημα ERP αποτελείται από επιμέρους ενότητες (γνωστές ως modules), τις οποίες η επιχείρηση αξιοποιεί για να συγκεντρώνει, να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται και σε τελική ανάλυση, να ερμηνεύει δεδομένα για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, αυξάνοντας έτσι συνεχώς την αποδοτικότητά της.

Ένα σύστημα ERP δεν απευθύνεται μόνο σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Ακόμη και οι πιο μικρές εταιρείες ωφελούνται σημαντικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μία σύγχρονη λύση ERP.

Ο ρόλος ενός ERP Consultant

Ο όρος ERP Consultant (σύμβουλος ERP) συνήθως χρησιμοποιείται ως «ομπρέλα» για επαγγελματίες που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες γύρω από ένα ERP σύστημα. Ο διευρυμένος ρόλος ενός συμβούλου ERP είναι η επιλογή, η υλοποίηση, η εκπαίδευση και η υποστήριξη μίας λύσης ERP που ταιριάζει σε μία επιχείρηση όχι μόνο σύμφωνα με το αντικείμενο λειτουργίας της αλλά και το επιχειρηματικό της μοντέλο. Στην πραγματικότητα, οι ERP Consultants επιλέγουν είτε να ειδικευτούν σε συγκεκριμένες φάσεις της διαδικασίας, είτε να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα διαχείρισης ενός ERP συστήματος. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των ERP Consultants επιβεβαιώνονται μέσα από σχετικούς τίτλους πιστοποιήσεων.

Ενδεικτικές διαβαθμίσεις των ERP Consultants:


  • ERP Support Consultant

Το σημείο επαφής για τους χρήστες ενός ERP συστήματος όταν απαιτείται επαγγελματική υποστήριξη. Έχουν πολύ καλή γνώση του συστήματος και ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία.


  • ERP Business Consultant

Υπεύθυνος για την καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων μίας επιχείρησης από ένα σύστημα ERP, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα δραστηριοποίησης του οργανισμού


  • ERP Technical Consultant

Τα καθήκοντα ενός τεχνικού συμβούλου είναι η υλοποίηση λύσεων λογισμικού, η βελτιστοποίηση του συστήματος και η επίλυση τυχόν τεχνικών θεμάτων που προκύψουν κατά την υλοποίηση.

Ο ρόλος ενός ERP Consultant είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς οι συμβουλές και οι προτάσεις του μπορούν να κατευθύνουν τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν γενικότερα τη λειτουργία μίας εταιρείας.  Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που καθιστούν τους ERP Consultants από τους πιο περιζήτητους εργαζομένους τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια.

Ποια είναι η SoftOne

H SoftOne (μέλος του Olympia Group) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους επιχειρηματικού λογισμικού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά 50.000 και πλέον εταιρείες σε 4 συνολικά χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία). Ο όμιλος SoftOne απασχολεί περισσότερους από 350 εργαζόμενους, ενώ διαθέτει επίσης ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών (600+ εταιρείες). Ο όμιλος SoftOne εστιάζει στην ανάπτυξη, παροχή και υποστήριξη λύσεων ERP & CRM, υπηρεσιών Cloud & Mobility, επαγγελματικών λογιστικών λύσεων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης & EDI.

Soft1 ERP Consultant

Η SoftOne διοργανώνει ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προετοιμασία αποφοίτων που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη χρήση και παραμετροποίηση του Soft1 ERP. Απευθύνεται δε ειδικότερα σε όσους επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο consultant στην εφαρμογή Soft1 ERP.

erp-con-blue-bar-icon

Πρόγραμμα Πιστοποίησης

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, προσφέρεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν επιτυχώς στις εξετάσεις αποκτούν τα πιστοποιητικά Soft1 ERP Level I και Soft1 Technical Level I, τα οποία είναι αντίστοιχα με αυτά που διαθέτουν οι πιστοποιημένοι συνεργάτες της SoftOne και προσφέρουν μια σημαντική δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.