Scroll to top

Business Turnaround Plan

calendar-01

Ημερομηνία

Αναμένεται

location-01

Τοποθεσία

Webinar

info-01

Πληροφορίες

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

share

Σύντομη περιγραφή

Είμαστε στη δίνη σειράς αλλεπάλληλων κύκλων οικονομικής κρίσης, με τελευταία την κρίση από την πληθωριστική έκρηξη στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών, που συνεχίζεται χωρίς ορατό ορίζοντα αποκλιμάκωσης. Η επόμενη μέρα απαιτεί ένα ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης και αναστροφής, ικανό να βγάλει την επιχείρηση από την κρίση και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες και προκλήσεις μιας νέας εποχής.

«Οι επιχειρήσεις δεν σχεδιάζουν να αποτύχουν, αποτυγχάνουν να σχεδιάσουν».

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι μια πρόσκληση και μια πρόκληση. Μια πρόσκληση υποστήριξης προς επενδυτές και πιστωτές, και μια πρόκληση για τα στελέχη της επιχείρησης να πετύχουν τους στόχους τους αξιοποιώντας πόρους που ήδη διαθέτουν ή αναζητούν – για να «γεφυρωθεί» το κενό ανάμεσα στις προσδοκίες και στην πραγματικότητα.

Το webinar επικεντρώνεται στη διεξοδική ανάλυση της διαδικασίας εκπόνησης, της δομής και του περιεχομένου ενός ακαταμάχητου επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης και αναστροφής (business turnaround plan), με έμφαση στα θέματα που οι ενδιαφερόμενοι (διοίκηση και μέτοχοι επιχείρησης, νέοι υποψήφιοι επενδυτές, πιστωτές, αναλυτές) αναζητούν απαντήσεις για να λάβουν αποφάσεις στήριξης αυτής της επιχειρηματικής στροφής.

Στο webinar παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη μελέτη περίπτωσης επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης και αναστροφής, ενώ κατά τη διάρκεια του θα υπάρχει δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων, μέσω chat. Μετά το τέλος του οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης και θα τους διανεμηθούν:

 • Τεύχος διαφανειών της παρουσίασης
 • Τεύχος θεμάτων μελέτης και πινάκων
 • Εργαλείο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού

Με την επιστημονική υποστήριξη της ONC

Εισηγητές: Πέτρος Παπαζαχαρίου – Οικονομικός
& Στρατηγικός Σύμβουλος

Στόχος

Με τη μελέτη παραδειγμάτων εφαρμογής εργαλείων ανάλυσης και με χρήσιμες πρακτικές οδηγίες από την πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία του εισηγητή στην ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων και στις προτάσεις αναστροφής (από την «όχθη» των πιστωτών), μετά το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

Να γνωρίζουν τη σημασία, το πλαίσιο και τη μεθοδολογία εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης και αναστροφής

Να αναλύουν την κατάσταση της επιχείρησης και τη θέση της στο περιβάλλον της με τα κατάλληλα εργαλεία και να εξάγουν αξιολογικά συμπεράσματα και θέματα προς επίλυση (διαγνωστική ανάλυση), με έμφαση σε καταστάσεις κρίσης

Να επιλέγουν την κατάλληλη σε κάθε διαφορετική διάσταση των προβλημάτων στρατηγική και να την εξειδικεύουν σε πλαίσιο SMART στόχων, σε περιβάλλον ύφεσης

Να χαράσσουν το μονοπάτι προς την επόμενη φάση του κύκλου ζωής της επιχείρησης, με βήματα ανάπτυξης στοχευμένων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και δράσεων, χρησιμοποιώντας δημιουργικά και με ευελιξία τα κατάλληλα υποδείγματα

Να διαπραγματεύονται το σχέδιο με επενδυτές και πιστωτές

Να μπορούν να παρακολουθούν την πορεία και να τη διορθώνουν όπου και όποτε απαιτείται

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Επιχειρηματίες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές, Αναλυτές και Οικονομικούς Συμβούλους, οι οποίοι θέλουν να μάθουν πώς να καταρτίζουν ένα ακαταμάχητο όσο και ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο ή πώς να το αναλύουν και να αποκαλύπτουν τα «μυστικά» του.

Διδακτέα ύλη

 • Το πλαίσιο και η σημασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού
 • Η βασική δομή του επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης και αναστροφής
 • Η αξία της συμμετοχής των στελεχών της επιχείρησης στη διαδικασία εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Ανάλυση PESTLE κλάδου και αγοράς
 • Τοποθέτηση επιχείρησης στο περιβάλλον της (KSFs’ benchmarking, μήτρα Boston, ανάλυση αιτίας – αποτελέσματος, διάγραμμα «αράχνης», ανάλυση Porter, ανάλυση πεδίου δυνάμεων)
 • Ανάλυση πόρων και ικανοτήτων VRIO
 • SWOT – TOWS ανάλυση
 • Επιλογή νέου Οργανογράμματος – κρίσιμες θέσεις διαχειριστικής ευθύνης
 • Αναδιάρθρωση Λειτουργιών – μοντέλο αλλαγής ADKAR
 • Βασικοί δείκτες επίδοσης (KPIs)
 • Αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και προτεραιοποίηση κινδύνων – Χάρτης Θερμοκρασιών Κινδύνου
 • Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων και Γραμμές Άμυνας
 • Ανάλυση και Γεφύρωση Στρατηγικού Κενού (GAP Analysis) – καμπύλη κρίσης
 • Στρατηγικές και διαδικασίες αναδιάρθρωσης και αναστροφής – μοντέλο διαχείρισης αλλαγής Lewin
 • Στρατηγικές προτεραιότητες και διατύπωση τακτικών στόχων
 • Κανάλι και ταξίδι καταναλωτή
 • Ανάλυση και τμηματοποίηση αγοράς στις νέες συνθήκες προσφοράς και κατανάλωσης
 • Επιλογή αγορών – στόχων
 • Μείγμα μάρκετινγκ (5 P’s)
 • Κανάλια διανομής και εξυπηρέτησης
 • Στρατηγική Γαλάζιων Ωκεανών
 • Παρουσίαση τρέχουσας οικονομικής θέσης και επίδοσης επιχείρησης, με έμφαση στις πωλήσεις, στη διαχείριση κόστους και στις συνθήκες ρευστότητας
 • Εκτίμηση αναγκών επενδύσεων και κεφαλαίων κίνησης
 • Μεθοδολογία κατάρτισης σεναρίων και παρουσίαση οικονομικών προβλέψεων σχεδίου, με υπολογισμό νεκρών σημείων αντοχής και περιθωρίων ασφάλειας και με σχέδιο διαχείρισης ρευστότητας
 • Ο «Μαύρος Κύκνος» και ο «Γκρίζος Ρινόκερος»
 • Χρηματοδοτικό σχήμα – χρηματοδοτικά εργαλεία και κριτήρια επιλογής

Σύντομα

θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.